Actueel medicatieoverzicht (AMO)

Probleemstelling

Per jaar vinden 65.000 medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames plaats, waarvan 27.500 potentieel vermijdbaar. Het ontbreken van een betrouwbaar Actueel Medicatie Overzicht (AMO) speelt daar een rol in. Op dit moment circuleren er medicijnlijsten van huisarts, ziekenhuis, apotheek en patiënt, die vaak discrepanties vertonen. Dit leidt tot veel onduidelijkheid en misverstanden en kost zorgaanbieders veel tijd.

Doel

Het uiteindelijke streven is om een werkend medicatieverificatiesysteem geïmplementeerd te hebben, waarin medicatie-informatie uit meerdere bronnen samenkomt, waarmee zorgverleners met input van patiënten/mantelzorgers een medicatieverificatie kunnen uitvoeren, waarbij dit nieuwe AMO toegankelijk is voor alle betrokkenen en waarbij het geüpdatete AMO naar de verschillende informatiesystemen gestuurd kan worden. Hiermee beogen we een hogere medicatieveiligheid en een efficiënter werkproces te bewerkstelligen. Momenteel verkennen we met elkaar wat de knelpunten en technische mogelijkheden zijn, en of een dergelijk medicatieverificatiesysteem haalbaar is.

Betrokken organisaties

LUMC, Alrijne Zorggroep, GGZ Rivierduinen, huisartsen, apothekers.

Meer informatie?

Jasper van Sambeek

T: 071-5140130
M: jvsambeek@sleutelnet.nlStuur Jasper een bericht