Communicatie in de wijk

Probleemstelling

Goede afstemming over de zorg van een zorgconsument die nog thuis woont is van groot belang. Echter, nu alle VVT-organisaties gebruik maken van een ECD is het schriftje van de thuiszorg verdwenen. Het ontbreekt de betrokken ketenpartners aan inzicht in het zorgnetwerk én een goede oplossing voor afstemming en overdracht.

Doel

Het implementeren van een digitale oplossing/ communicatiekanaal waarmee zorgverleners en ketenpartners op een laagdrempelige manier met elkaar de zorg kunnen afstemmen.

Betrokken organisaties

Alrijne Zorggroep, ActiVite, DSV Verzorgd Leven, Libertas Leiden, Marente, Rivierduinen, Topaz, WIJdezorg, de LHV-kring Rijnland & Midden-Holland, de NZLO, alle eerstelijns zorggroepen (Alphen op een Lijn, Rijncoepel, ROHWN, Zorggroep Katwijk).

Wil je graag meedoen aan dit initiatief neem dan contact op met Christi Ouwerkerk

Meer informatie?

Christi Ouwerkerk

T: 071-5140130
M: couwerkerk@sleutelnet.nlStuur Christi een bericht: