Verwijssystemen

Begin 2018 is aan Sleutelnet gevraagd een onderzoek te starten naar het stroomlijnen van de verwijsstromen in de regio. De achterliggende reden van deze vraag is dat er op dit moment twee overdracht-/ verwijssystemen worden gebruikt in de regio. Een systeem voor de verwijzing en verpleegkundige overdracht vanuit het ziekenhuis en een systeem voor de verwijzing van de huisarts naar de VVT-organisaties én de specialist in het ziekenhuis. De vraag is gesteld of het beperken van het aantal uitwisselingssystemen gunstig is voor de regio, een onderzoek zou dit moeten uitwijzen. Zorgexperts van de ziekenhuizen en de VVT-organisaties zijn tijdens een expertmeeting met elkaar in gesprek gegaan over de impact van verschillende verwijssystemen op zowel de zorgprocessen als de patiëntenzorg én de nut en noodzaak van een dergelijk onderzoek. De expertgroep heeft het advies uitgebracht om géén onderzoek te starten naar het stroomlijnen van de verwijssystemen. De vier belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

1. De relatie met andere regio’s
2. Het voordeel van de combinatie van functionaliteiten
3. Het voordeel van de combinatie van leveranciers
4. De uitfasering- en implementatiekosten.

Wel is besloten om de expertgroep in leven te houden om alle ontwikkelingen te blijven monitoren en in te kunnen grijpen als er belangwekkende zaken veranderen

Meer informatie?

Christi Ouwerkerk

T: 071-5140130
M: couwerkerk@sleutelnet.nlStuur Christi een bericht: