Evaluatie Sleutel-mail

Evaluatie Sleutel-mail

Het versturen van vertrouwelijke informatie via normale e-mail is volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet toegestaan. Om die reden biedt Sleutelnet veilige e-mail (Sleutel-mail) aan. Veilige communicatie via e-mail is hierdoor mogelijk, zowel tussen zorgverleners onderling als tussen de zorgverlener en patiënt/cliënt. De leverancier van Sleutel-mail is Voltage. Omdat het huidige contract met Voltage begin 2021 vervalt, en omdat Voltage heeft aangegeven niet aan de NTA7516 te gaan voldoen, heeft Sleutelnet een evaluatie-traject opgestart met zorgaanbieders uit de regio, waarbij onderzocht wordt of er op zoek gegaan wordt naar een andere veilige mail leverancier. De keuze voor een andere leverancier wordt gemaakt door de deelnemende zorgaanbieders uit de regio en gefaciliteerd door Sleutelnet.

Meer informatie?

Sandra van der Geer

T: 071-5140130
M: svandergeer@sleutelnet.nlStuur Sandra een bericht