BabyConnect

BabyConnect

Probleemstelling

De behoefte aan goede digitale informatie-uitwisseling tussen de stakeholders in de geboortezorg neemt steeds verder toe.  Zwangere vrouwen krijgen te maken met verschillende zorgverleners waarbij digitale informatie-uitwisseling niet of beperkt mogelijk is omdat hun systemen niet (goed) op elkaar aansluiten. Medische gegevens worden momenteel vaak nog mondeling, per e-mail of per fax met elkaar gedeeld. Zwangeren hebben hierbij beperkte regie over de uitwisseling van hun zorggegevens.

Zorgverleners kunnen beter samenwerken als ze over de juiste zorggegevens beschikken. Dat kan door bevindingen tijdens de zorgverlening eenmalig te registreren en vervolgens digitaal te delen met de andere betrokken zorgverleners. Overtypen of mondeling doorgeven is dan niet meer nodig. Dat is minder foutgevoelig en bespaart tijd. Rond deze behoefte aan digitale informatie-uitwisseling is ‘BabyConnect’  in het leven geroepen met middelen van het Ministerie van VWS.

Doel

Het doel van BabyConnect is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar volgende zorgverleners, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en huisartsen, door op een veilige manier de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te hebben voor verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners in de geboortezorg, inclusief de zwangere zelf. De zwangere staat hierbij centraal en houdt regie op het delen van haar zorggegevens.

Betrokken organisaties

Voor het initiatief zijn in ieder geval de VSV’s (Verloskundig Samenwerkingsverbanden) uit de regio, VSV Leiden en VSV Leiderdorp relevante partijen, evenals de ziekenhuizen, het LUMC en het Alrijne ziekenhuis, en de JGZ. Binnen de VSV’s zijn zowel eerste- als tweedelijnsverloskundigen, gynaecologen en kraamzorg actief. Ook kinderartsen en huisartsen zijn mogelijke relevante zorgverleners om te betrekken bij het programma BabyConnect.

 

Meer informatie?

Christi Ouwerkerk

T: 071-5140130
M: couwerkerk@sleutelnet.nlStuur Christi een bericht: