Communicatie in de wijk

Communicatie in de wijk

Het zorglandschap is aan het veranderen: waar de zorg voorheen vrij lineair werd ingericht (bijvoorbeeld van huisarts, naar specialist), wordt er nu uitgegaan van een netwerk van zorgverleners rondom een zorgconsument.

REN Linked IN 6

Wanneer meer zorgverleners bij de zorg betrokken zijn wordt het een steeds grotere uitdaging om onderling de zorg af te stemmen en elkaar op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen. Door een vertegenwoordiging van de eerstelijn en VVT is de behoefte geuit dat deze afstemming op een eenduidige en efficiënte manier plaatsvindt. Deze vraag is nog urgenter geworden nu het analoge dossier vervangen wordt door verschillende digitale dossiers. Hoe vertaalt zich dit naar de praktijk?

Voorbeeld casus

Maak kennis met Auke Jansen, een gezellige maar ook ‘pittige tante’ die volop van het leven geniet. Haar hobby is meedoen aan de bingo die, elke eerste maandag van de maand, plaatsvindt in het buurthuis. Helaas komt ouderdom soms met ongemakken, zo ook voor Auke. Auke heeft diabetes en COPD. Auke houdt zelf haar dagcurves bij. De wijkverpleegkundige van de thuiszorg komt geregeld bij haar langs voor advies en ondersteuning, vooral omdat Auke behoefte heeft aan adviezen over het aanpassen van haar leefstijl. Tevens is Auke onder controle bij de huisarts en heeft zij periodiek controles bij de internist. De betrokken zorgverleners vinden het een uitdaging om elkaar op een eenduidige en efficiënte manier te informeren en met elkaar de zorg af stemmen. Het project (voorheen verkenning) Communicatie in de wijk moet deze communicatie gaan verbeteren.

Betrokken organisaties

ActiVite, Alrijne Zorggroep, DSV Verzorgd Leven, Libertas Leiden, LUMC, Marente, Rivierduinen,  WIJdezorg en alle eerstelijns zorggroepen (Alphen op één Lijn, Rijncoepel, ROHWN, Zorggroep Katwijk).

Ontwikkelingen

  • De projectbrief is goedgekeurd door de raden van bestuur.

Verwacht resultaat

Een voor alle betrokken partijen financierbare oplossingsrichting voor communicatie in de wijk in onze regio. Er is draagvlak bij de samenwerkende ketenpartners en zij weten welke (technische) oplossing(en) zij op welke manier globaal kunnen implementeren en welke partijen daarbij betrokken moeten worden. Tevens ligt er een concreet projectvoorstel, of meerdere projectvoorstellen, op basis waarvan de raden van bestuur een besluit kunnen nemen.

Meer informatie?

Lisanne Korpelshoek

T: 071-5140130
M: lkorpelshoek@sleutelnet.nlStuur Lisanne een bericht: