HASP 2.0

HASP 2.0

De afgelopen jaren is gebleken dat de informatie-uitwisseling tussen medisch specialisten en huisartsen niet altijd optimaal is.

De overdracht van patiëntgegevens blijkt nog te vaak incompleet, incorrect en niet tijdig. De continuïteit van de zorg staat hierdoor onder druk. Om dit te verbeteren, is door het NHG in samenwerking de FMS (Federatie Medisch Specialisten) de nieuwe HASP 2.0-richtlijn opgesteld.

De HASP 2.0 richtlijn is in onze regio in 2019 als landelijke pilot succesvol geïmplementeerd.

Maar we zijn nog niet helemaal klaar met de implementatie van HASP 2.0 in de regio. Waarom niet? Wij willen van de verwijsberichten en ontslagberichten de kwaliteit en de tijdigheid verder verhogen, want ze voldoen nog niet helemaal aan de door HASP gestelde normen en onze ambities.

REN Linked IN 5

Ambities

Wij hebben voor de regio vier korte termijn ambities geformuleerd:

  1. Meer dan 70% van de berichten wordt kwalitatief perfect verstuurd (voldoet aan de HASP 2.0 kwaliteit): Meten van kwaliteit van de berichten en het geven van evt. verbetermogelijkheden: via een expertmeeting monitoring kwaliteit van de berichten.
  2. Meer dan 90% van de berichten wordt tijdig verstuurd: Dit wordt gestimuleerd door het opzetten van een juist meetsysteem en het vergelijken en het leren van elkaar omtrent de tijdigheid van de berichten.
  3. Organisatie-overschrijdende aangelegenheden bespreken en kennisuitwisseling bevorderen: Het organiseren van stuurgroepmeetings / regionaal overleg (agenderende rol).
  4. Bekendheid met de richtlijn: alle betrokken professionals zijn bekend met HASP2.0, zien hier de toegevoegde waarde van en passen dit toe: Effectieve en afgestemde regionale communicatie.

Status

Verder verbeteren berichten

Aan het begin van het jaar wilden we dit gaan oppakken. Maar toen kwam de Covid-19 crisis. Daardoor heeft het werk rond HASP 2.0 logischerwijs weinig tot geen expliciete aandacht meer kunnen krijgen.

Ook nu zijn we nog niet verlost van Covid-19, maar toch gaan we weer wat zaken oppakken om de berichten verder te verbeteren. We gaan onder andere weer een expertmeeting organiseren. Daarin zitten specialisten en huisartsen die gezamenlijk berichten gaan evalueren. Waar zitten verbeterpunten, wat zijn veel beschreven onduidelijkheden (denk aan afkortingen die onbekend zijn), hoe kunnen specialisten en huisartsen van elkaar leren over het invullen van de brieven? Heeft u als huisarts of specialist interesse om ook in een expertgroep zitting te nemen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie?

Mirco Rossi

T: 071-5140130
M: mrossi@sleutelnet.nlStuur Mirco een bericht: