Implementatie Zivver

Implementatie Zivver

Een succesvolle implementatie en ingebruikname van Zivver voor alle organisaties die meedoen in het project.

In lijn met de AVG en meer recent de NTA 7516 hebben zorgaanbieders de wettelijke taak om privacygevoelige informatie passend te beveiligen. E-mail en de uitwisseling van bestanden behoren tot de belangrijke vormen van informatieoverdracht voor de participanten van Sleutelnet. Op dit moment biedt Sleutelnet haar participanten de mogelijkheid om gebruik te maken van Sleutel-mail. Het contract met de huidige leverancier van Sleutel-mail, Voltage, loopt begin 2021 af. Er heeft een evaluatietraject plaatsgevonden op basis waarvan de evaluatiegroep een nieuwe leverancier heeft gekozen: Zivver. Er is een plan van aanpak geschreven waarin het project waarmee tot implementatie van Zivver wordt overgegaan staat beschreven. Dit plan wordt gedragen door alle betrokken partijen.

Website 4

Stappenplan

Dit project bestaat uit vijf stappen:

  1. Organisatorische randvoorwaarden
  2. Projectaanpak
  3. Techniek
  4. Succesvol gebruik
  5. Borging

Meer informatie?

Sandra van der Geer

T: 071-5140130
M: svandergeer@sleutelnet.nlStuur Sandra een bericht