OPEN

OPEN

Het programma OPEN ondersteunt huisartsen om het veilig uitwisselen van gegevens met patiënten mogelijk te maken.

Vanaf 1 juli 2020 hebben burgers het wettelijk recht op elektronische inzage in hun medisch dossier en op een elektronisch afschrift ervan. Om als zorgverlener te kunnen voldoen aan deze wetgeving, zijn diverse subsidieregelingen in het leven geroepen. Het programma OPEN ondersteunt huisartsen om het veilig uitwisselen van gegevens met patiënten mogelijk te maken.

Verschillende regionale partijen hebben de handen ineen geslagen om alle huisartsen in de regio Zuid-Holland Noord zo goed mogelijk te helpen bij het realiseren van de online inzage en het integreren van deze aanpassing in de bestaande werkprocessen. Samen met de vier zorggroepen en de LHV-kring vormt Sleutelnet een regionale coalitie en wordt een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend. De regionale coalitie zal de huisartsenpraktijk voorzien van de juiste informatie, scholing en te ondernemen acties.

Nieuws:
De subsidie voor OPEN is toegekend! Deze subsidie dient ter ondersteuning voor het realiseren van online inzage voor patiënten in hun medische gegevens in het huisartsen-EPD. Tot eind 2022 zullen de zorggroepen in de regio Zuid-Holland Noord de handen ineenslaan om de online inzage middels een portaal te verzorgen.

Meer informatie?

Mirco Rossi

T: 071-5140130
M: mrossi@sleutelnet.nlStuur Mirco een bericht: