Spoedverwijzing HAP – SEH

Spoedverwijzing HAP – SEH

Probleem

Een groot knelpunt in de spoedketen is het gebrek aan (voldoende) digitale communicatie tussen betrokken organisaties. Overdrachten binnen de spoedketen verlopen momenteel grotendeels mondeling (telefonisch), op papier of via de fax, met het risico op fouten en vertraging. De overdracht van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH) wordt door het Netwerk Acute Zorg regio West beschouwd als de stroom met de hoogste urgentie. Het Alrijne ziekenhuis, het LUMC en HAP De Limes hebben daarom besloten dat ze willen starten met het digitaal verwijzen van patiënten van de HAP naar de SEH.

Doel

Het doel is om verwijzing van HAP De Limes naar SEH’s van het Alrijne en het LUMC te digitaliseren middels implementatie van de digitale (spoed)verwijzing van HAP naar SEH volgens de richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg. Dit draagt bij aan de wens om uniforme, digitale gegevensoverdracht te realiseren tussen ketenpartners in het Netwerk Acute Zorg regio West (NAZW). De digitale spoedverwijzing zorgt ervoor dat de verwijsbrief van de HAP meteen na verzending digitaal binnenkomt in het systeem van de SEH. Hierdoor zullen verwijzingen veiliger en efficiënter verlopen, zorgverleners minder administratieve last ervaren en de kwaliteit van zorg stijgen.

Betrokken organisaties

Meer informatie?

Leonieke van Willigen

T: 071-5140130
M: lvanwilligen@sleutelnet.nlStuur Leonieke een bericht