Digitaal recept via LSP

Digitale recepten

Het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis sturen voortaan digitaal recepten naar de apotheken in de regio Zuid-Holland Noord. Voor de patiënt is het nu makkelijker en veiliger om medicatie te verkrijgen via de specialist, die het recept direct digitaal stuurt naar de apotheek van keuze van de patiënt. Dit gebeurt niet meer via de fax of op een papiertje dat de patiënt goed moest bewaren en overhandigen aan de apotheek. De medicatieveiligheid verbetert met deze nieuwe werkwijze, omdat apothekers papieren recepten niet meer handmatig hoeven over te nemen. Dat draagt ook bij aan een efficiënter werkproces voor de apotheker, die er daarnaast voor kan kiezen om medicatie alvast klaar te zetten.

Medicatie Shutterstock 347890313

Convenant

Aan de basis van de samenwerking staat het Convenant Digitaal Recept: een document met afspraken over de nieuwe werkwijze. De komst van het digitale recept brengt een verandering mee in het werkproces voor alle betrokken zorgverleners, denk aan: de voorschrijvend arts in het ziekenhuis, de apothekers in het ziekenhuis en de medewerkers van de openbaar apotheken. Dan is het belangrijk dat samenwerkingsafspraken zorgvuldig worden vastgelegd en dat iedereen op dezelfde manier gaat werken.

Dit convenant is een resultaat van de projectgroep Digitaal Recept, bestaande uit afgevaardigden van het LUMC, het Alrijne Ziekenhuis en de VER, onder leiding van Sleutelnet. Zij hebben afspraken gemaakt over het digitaal verzenden en ontvangen van recepten via het Landelijk Schakelpunt van de tweede- naar de eerstelijnszorg. Het convenant is op 3 april 2020 ondertekend door alle betrokken partijen. Een mooie bezegeling van een succesvolle samenwerking. Vanaf nu kunnen ook de andere zorginstellingen die recepten versturen, aansluiten op het convenant en de nieuwe werkwijze.

Betrokken organisaties:

LUMC, Alrijne, Vereniging eerstelijns apothekers Rijnland (VER), VZVZ (beheerder van het Landelijk Schakelpunt), GGZ Rivierduinen, Transparant

Meer informatie?

Leonieke van Willigen

T: 071-5140130
M: lvanwilligen@sleutelnet.nlStuur Leonieke een bericht: