Acute hartzorg

Probleemstelling

Met het project HART-c (Hollands Midden Acute Regionale Triage-Cardiologie) wordt er gestreefd de triage van acute cardiale zorg (en de daaruit voortvloeiende logistiek) van patiënten in de regio Hollands-Midden te verbeteren. Eén van de uitdagingen is dat in dit proces beperkt informatie beschikbaar is. Zorgprofessionals, zoals de triagecardioloog in het ziekenhuis en de ambulanceverpleegkundige, hebben daarbij behoefte aan relevante informatie van een patiënt (zoals relevante voorgeschiedenis). Met VZVZ wordt verkend of (een deel van) de professionele samenvatting van de huisarts (huisartswaarneemgegevens) hiervoor ingezet mag en kan worden.

Doel

Met het delen van (een deel van) de professionele samenvatting van huisartsen bijdragen aan een verbeterde triage en logistiek van acute cardiale patiënten in de regio Hollands-Midden, en daarmee aan betere zorg op de juiste plek.

Betrokken organisaties

LUMC (Hart Longcentrum) namens de projectorganisatie van HARTc, VZVZ, LHV Huisartsenkring (Rijnland & Midden-Holland), RAVHM.

Meer informatie?

Leonieke van Willigen

T: 071-5140130
M: lvanwilligen@sleutelnet.nlStuur Leonieke een bericht