Verwijzing tandarts naar ziekenhuis

Probleemstelling

Eind 2019 werd uitgesproken dat het Alrijne ziekenhuis en het LUMC willen verkennen of de verwijzing van de tandarts naar de kaakchirurg kan worden gestroomlijnd. Het Alrijne ziekenhuis ontvangt verwijzingen middels ZorgDomein, het LUMC middels ZorgMail. Gezien verwijzing per ZorgDomein gestructureerd verloopt, delen beiden ziekenhuizen de mening dat het de voorkeur heeft om naar beiden ziekenhuizen te verwijzen middels ZorgDomein.

Doel

Een gestroomlijnde verwijzing van tandarts naar kaakchirurg middels ZorgDomein.

Betrokken organisaties

Het LUMC en het Alrijne ziekenhuis.

Meer informatie?

Inge Siderius

T: 071-5140130
M: isiderius@sleutelnet.nlStuur Inge een bericht: