Voordelen van participant zijn

MicrosoftTeams Image (3)

Wanneer u participeert in Sleutelnet ondersteunt uw organisatie de ontwikkeling van diensten voor transmurale gegevensuitwisseling in uw regio. Op deze wijze investeren de zorgorganisaties in de regio gezamenlijk in betere en betaalbaardere patiëntenzorg. Sleutelnet coördineert de ontwikkeling én de uitwisseling zelf, zodat zorgorganisaties niet met elke ketenpartner van nul af aan hoeven te beginnen.

Een zorgaanbieder die participeert in Sleutelnet maakt aanspraak op de volgende zaken:

 • De mogelijkheid om als zorgorganisatie diensten af te nemen van Sleutelnet. Een voorbeeld van een dienst waar alle participanten baat bij hebben is Zivver, de veilige e-maildienst die op 29 maart 2021 in gebruik werd genomen door 17 participanten en 85 eerstelijns praktijken. Dit is de opvolger van Sleutel-mail.
 • Kortingen voor participanten op diensten zoals Zivver en ZorgMail.
 • Wanneer Sleutelnet nieuwe diensten ontwikkelt, wordt er rekening gehouden met het strategische (ICT-)beleidsplan van u als participant.
 • De mogelijkheid om een vertegenwoordiger af te vaardigen in de participantenraad van Sleutelnet. Dit is het orgaan dat de agenda opstelt voor (toekomstige) oplossingen op het gebied van zorgcommunicatie. De keuze wie uw organisatie vertegenwoordigt kunt u samen met de directeur van Sleutelnet maken.
 • De mogelijkheid om een vertegenwoordiger af te vaardigen in de expertgroepen. De expertgroepen wisselen met elkaar kennis uit over de thema’s en ontwikkelen regionale uitgangspunten en producten.
 • De mogelijkheid om een beroep te doen op Sleutelnet als expertisecentrum met betrekking tot transmurale gegevensuitwisseling en de landelijke ontwikkeling voor het zorg-ICT landschap.
 • Gebruik maken van het Sleutel-portaal. Hiermee kunt u uw online diensten tegen geldend tarief veilig en gebruiksvriendelijk toegankelijk maken voor uw klanten (onder meer met autorisatie o.b.v. de UZI-pas).
 • De mogelijkheid om Sleutelnet in te schakelen wanneer nodig voor quick wins.

Uitgangspunten van Sleutelnet

 • Het ontwikkelen en exploiteren van waardevolle diensten met functionaliteiten die werken volgens de geldende wetgeving (o.a. WGBO en AVG).
 • Het ontbreken van een winstoogmerk. Eventuele winsten zullen worden verdisconteerd in lagere tarieven voor de participanten.
 • Samen staan we sterk. Doordat Sleutelnet steeds namens een groep zorgaanbieders ICT-applicaties inkoopt, zijn we in staat om over goede voorwaarden te onderhandelen. Participanten van Sleutelnet stellen hierbij hun eigen expertise ten dienste van het geheel, zoals juridische, inkoop-, financiële en ICT-expertise.

Participantenbijdrage

Jaarlijks betalen de participanten een vergoeding voor onze activiteiten waar we geen andere inkomsten tegenover hebben. Deze participantenbijdrage is afhankelijk van de jaarlijkse omzet van de participant en hierbij wordt de volgende staffel gehanteerd. De minimale participantenbijdrage is €125.

Categorie Omzet in
miljoen vorig
boekjaar
Ondergrens Bovengrens Bedrag extra
per miljoen omzet
boven ondergrens
1 0-10 € 0 € 9.375 € 938
2 10-35 € 9.375 € 15.625 € 250
3 35-100 € 15.625 € 18.750 € 48
4 100-200 € 18.750 € 25.000 € 63
5 200-500 € 25.000 € 31.250 € 21

Voor het berekenen van de participantenbijdrage wordt de volgende formule gebruikt:
Participantenbijdrage (€) = ondergrens + ((omzet – minimale omzet in categorie)*bedrag extra per miljoen omzet boven ondergrens)

Wilt u in gesprek gaan over wat de voordelen van participeren in Sleutelnet zijn voor uw organisatie? Vraag dan laagdrempelig een gesprek aan middels onderstaand formulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Naam Organisatie
Ton van Houten Zorg en Zekerheid
Ivo van der Klei Alrijne Zorggroep
Martin Schalij LUMC
Sam Schoch Rivierduinen
Bert Buirma AVANT
Pieter Stenger Rijn en Duin