MDO Support

MDO Support

Verkenning naar een digitaal MDO-portaal Oncologie 

Met OncoWest en ZN zijn we een verkenning gestart naar een digitaal MDO-portaal. Na de zomervakantie wordt een antwoord geschetst of het portaal van Vitaly passend is op de wensen en eisen van de betrokken ziekenhuizen.

Oncologienetwerken bespreken een deel van hun patiënten in een regionaal multidisciplinair overleg (MDO). Dit overleg van zorgprofessionals uit verschillende ziekenhuizen en van verschillende disciplines is een essentieel onderdeel van het zorgtraject in oncologienetwerken.

Dat dit ingewikkelde proces nog beter ondersteund kan worden blijkt onder meer uit de aandacht die het Citrienfonds er al tijden voor heeft. Ook bij OncoWest is hier al langer aandacht voor maar dit heeft zich nog niet kunnen omzetten in concrete stappen. Met ondersteuning van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dient zich nu een nieuwe mogelijkheid aan om de mogelijkheden van een digitaal systeem te verkennen.

Het hoofddoel van de verkenning is om na de zomer een rapportage op te leveren waarin wordt bepaald of, en zo ja hoe het portaal van Vitaly passend is en of het de regionale oncologische MDO-voering voor de gebruikers efficiënter en kwalitatief beter maakt.

De verkenning focust zich nu op Urologie en Gynaecologie.  Om te zorgen voor een zo passend mogelijke analyse worden betreffende NTG’s en gebruikers, alsook CIO’s en architecten en AVG-experts via diverse werkgroepen betrokken.

Heeft u vragen over deze verkenning of wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Neem dan contact op met Natascha Walpot (Programmamanager van OncoWest) of Mirco Rossi (Programmanager Innovatie bij Sleutelnet).

Meer informatie?

Mirco Rossi

T: 071-5140130
M: mrossi@sleutelnet.nlStuur Mirco een bericht: