Verkenningen

In 2024 staan er de volgende verkenningen op de planning.

De doelstelling is om per verkenning met de betrokken ketenpartners te besluiten of deze verkenningen een project worden.

VIPLive NetwerkZorg

Vanuit het project Communicatie in de wijk bleef er nog één grote onvervulde wens liggen: een mogelijkheid voor laagdrempelige, digitale afstemming.

Dit kunnen wij realiseren met VIPLive. Het is een regionaal communicatieplatform voor zorg rondom de thuiswonende client. Zorgverleners met een behandelrelatie kunnen met VIPLive gemakkelijker zorg afstemmen, gegevens delen, zorg plannen en burgers betrekken bij hun eigen gezondheid. De oplossing wordt in onze regio inmiddels breed gebruikt binnen de eerste lijn en wij verkennen nu verbreding naar andere zorgdomeinen. Eerst de VVT, en daarna hopen wij te verbreden naar onder meer de GGZ, sociaal wijkteams, ziekenhuizen en mogelijk meer.

Acute Zorg

Het project spoedverwijzing HAP – SEH is afgerond, waarmee digitalisering van verwijzingen van HAP De Limes naar de SEH’s van het LUMC en Alrijne en EHH van het Alrijne is gerealiseerd. Deze digitalisering is gerealiseerd door de implementatie van landelijke berichtenstandaarden uit de Richtlijn Acute zorg. Het landelijk programma Met Spoed Beschikbaar stimuleert de implementatie van deze berichtenstandaarden in de acute zorg en regionaal signaleren we – door het project en overleggen met bijvoorbeeld het Netwerk Acute Zorg West en LUMC – meer kansen om berichtenstandaarden in te zetten en daarmee de acute zorg te verbeteren.

Daarnaast wordt er regionaal voortgeborduurd op de oprichting van een zorgcoördinatiecentrum. Wij (en Transmuralis) verwachten dat dat vraagstukken en kansen oplevert op het gebied van digitale samenwerking.

Al met al zien wij belangrijke ontwikkelingen en kansen in de acute keten en vormt dat voor ons de aanleiding om in gesprek te blijven met ketenpartners om vervolgkansen te signaleren en onderzoeken en afspraken te maken over vervolgstappen. Ons doel is uiteraard om digitale samenwerking in de acute keten te optimaliseren. We werken op dit thema samen met het Netwerk Acute Zorg West.