Verkenningen

In 2022 staan er verkenningen op de planning.

De doelstelling is om per verkenning met de betrokken ketenpartners te besluiten of deze verkenningen een project worden.