FG

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) kan u als participant ondersteunen bij het AVG-compliant maken van uw organisatie.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) kan u als participant ondersteunen bij de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een FG kan het volgende voor uw organisatie betekenen:
1170x780 FG
Adviseren en informeren over de AVG
Toezien op naleving van de AVG
Verstrekken van advies over DPIA
Toezien op uitvoering DPIA
Samenwerking met de AP
Optreden als contactpersoon richting de AP

Waarom een FG?

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze verordening heeft een grote impact op de zorgsector waar op grote schaal (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt. Eén van de nieuwe eisen is het aanstellen van een FG.

Regionale visie

Door een poule van FG’s te gebruiken kan er een regionale FG-methodiek worden ontwikkeld. De FG’s gaan op eenzelfde manier te werk en zijn regionaal inzetbaar.

Kennisdeling

Regionale kennis en ervaringsuitwisseling. Elke twee maanden wordt er een FG-bijeenkomst gehouden voor alle participanten. Relevante documenten stellen wij beschikbaar via een kennisbank.

Dienst op maat

De FG’s zijn inhuurbaar op uurbasis tegen een gangbaar ZZP-tarief. Dit kan zowel voor een aantal uren per week als op ad-hoc basis.
Vragenuurtje Met Onze FG'er Dirk Huisman
Een interview met een van onze FG'ers

Meer informatie?

Sandra van der Geer

T: 071-5140130
M: svandergeer@sleutelnet.nlStuur Sandra een bericht: