FG bijeenkomsten

Privacy en informatiebeveiliging zijn belangrijke aspecten bij onze participanten, zowel binnen een organisatie als bij uitwisseling van patiënt-/cliëntgegevens met andere organisaties. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) ziet toe op correct gebruik van gegevens en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de praktijk blijkt het niet altijd eenduidig hoe je met bepaalde AVG-vraagstukken om moet gaan. Het is dan wenselijk om met collega-FG’s te kunnen sparren.

In de regionale FG-bijeenkomsten, worden o.a. colleges gegeven over de AVG, ervaringen gedeeld en casussen uit de praktijk besproken. Kennis en ervaringen uitwisselen is het belangrijkste doel. Door de laagdrempeligheid blijft de groep deelnemers toenemen en komen er interessante dialogen over diverse AVG-vraagstukken op gang in een gemêleerd gezelschap van FG’s, privacy officers, kwaliteitsmanagers en advocaten.

Meer informatie?

Sandra van der Geer

T: 071-5140130
M: svandergeer@sleutelnet.nlStuur Sandra een bericht