Participantenraad

De participantenraad wordt gevormd uit de bestuurders van de participanten van Sleutelnet. De doelstellingen van de participantenraad zijn:

  • Informeren: deelnemers horen nieuwe, relevante zaken rondom de digitale samenwerking in de regio en Sleutelnet.
  • Inspireren: deelnemers vinden de bijeenkomst zinvol én leuk en verlaten deze vol nieuwe ideeën.
  • Vergroten draagvlak en betrokkenheid: deelnemers en Sleutelnet vormen een nauwere band die zorgt voor versterking van de samenwerking.
  • Ophalen wensen en behoeften van participanten: deelnemers krijgen de kans hun wensen en behoeften te uiten richting Sleutelnet.
  • Creëren gemeenschappelijke bestuurlijke visie: met de participantenraad proberen we de neuzen van de eindverantwoordelijken van de participanten dezelfde kant op te krijgen voor een juiste koers van Sleutelnet die het gemeenschappelijke belang in de samenwerking behartigt.

Door de participantenraad wordt hiermee de koers van Sleutelnet getoetst en bijgestuurd. De bijeenkomst vindt eenmaal per jaar plaats. Daarnaast vinden er jaarlijks individuele gesprekken plaats tussen de directie van Sleutelnet en de leden van de participantenraad.

Meer informatie?

 

Jasper van Sambeek

T: 071-5140130
M: jvansambeek@sleutelnet.nlStuur Jasper een bericht