Toestemming via Mitz

Toestemming via Mitz

Samengevat

Om patiëntgegevens uit te kunnen wisselen tussen zorgverleners is in veel gevallen toestemming van patiënten vereist. Het organiseren van toestemming van de patiënt – van vraag tot registratie – dient in de regio Zuid-Holland Noord beter te worden geregeld. Er zijn gesprekken met laboratoria en ziekenhuizen gaande om de toestemmingen(registratie) uniform te regelen. De regio start een analyse-project, waarin onderzocht wordt hoe de regio kan aansluiten op Mitz. Nadien wordt een implementatie-project gestart.

Probleem

Om data uitwisseling in de zorg conform wet- en regelgeving te laten plaatsvinden, is het organiseren van toestemmingen randvoorwaardelijk. Daar is nog geen regionale en duurzame oplossing voor. Dat heeft als gevolg dat relevante gegevens niet altijd worden uitgewisseld, omdat de toestemming niet goed is georganiseerd. De dubbele diagnostiek die hierdoor plaatsvindt is onwenselijk. Ook kan het voorkomen dat het van medisch belang is om gegevens wel uit te wisselen en/of zorgverleners zich niet bewust zijn van benodigde toestemming, waardoor niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Onderliggend wordt ervaren dat er onduidelijkheid onder zorgverleners is in welke situaties toestemming nodig is en hoe we toestemmingen juist, efficiënt en duurzaam organiseren (verzamelen en vastleggen) in de gevallen dat dat vereist is. Tevens weten we nog niet hoe we ons zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Tijdens dit project verkennen we of toestemming via Mitz daarvoor de wenselijke oplossing is, en bekijken we wat we (als regio met elkaar of als organisaties afzonderlijk) moeten doen om aan te sluiten op Mitz.

Doel

Het resultaat van het project is het opleveren van een voor alle betrokken partijen financierbaar scenario voor het organiseren van toestemmingen in onze regio via Mitz. We hebben geconcludeerd of het haalbaar is om op Mitz aan te sluiten en hoe wij dat kunnen aanpakken. Er is draagvlak bij de samenwerkende zorgaanbieders en zij weten hoe zij Mitz kunnen implementeren en welke partijen daarbij betrokken moeten worden. Ons doel is dat wij – regionaal – een efficiënte, gedragen en duurzame oplossing hebben om toestemmingen te organiseren, waardoor juist wordt omgegaan met de uitwisseling van patiëntgegevens en zorg zo goed mogelijk georganiseerd kan worden.

Betrokkenen

Atalmedial, Alrijne Zorggroep, LUMC, Rivierduinen en SCAL/Eurofins

Meer informatie?

Lisanne Korpelshoek

T: 071-5140130
M: lkorpelshoek@sleutelnet.nlStuur Lisanne een bericht: