ZorgDomein

Wat ZorgDomein doet

ZorgDomein is een digitaal platform en biedt oplossingen voor de zorgsector, met name voor het verwijzen van patiënten, het aanvragen van diagnostiek, het consulteren van een specialist en online patiëntoverleg tussen zorgverleners.

De gebruikers van ZorgDomein

ZorgDomein bedient vrijwel de gehele zorg: huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, diagnostische centra, laboratoria en instellingen voor onder meer geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg maar ook paramedici (zoals fysiotherapeuten, optometristen en diëtisten), vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

ZorgDomein verbetert de zorg

ZorgDomein heeft als doel het faciliteren en ondersteunen van een keuze voor de best passende zorg en het digitaal verbinden van patiënten, verwijzers en zorgaanbieders en zo de zorg beter te maken en voor ieder toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat doen we via ons onafhankelijke, online platform. Waar we zorgvraag en zorgaanbod bij elkaar brengen.

  • verwijzers krijgen een duidelijk overzicht van het zorgaanbod om de patiënt de best passende zorg te bieden en hiermee onnodige bezoeken te voorkomen;
  • patiënten krijgen betere informatie over de verwijzing, de afspraak en de benodigde voorbereiding;
  • zorgverleners ontvangen een complete en heldere verwijsbrief, nog voordat de patiënt op consult komt;
  • allen profiteren van veilige digitale communicatie, die onnodige telefoontjes en papierverspilling voorkomt.

 

Gebruikers van ZorgDomein

De volgende gebruikers maken reeds gebruik van ZorgDomein:

Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo

Meer informatie?

Sandra van der Geer

T: 071-5140130
M: svandergeer@sleutelnet.nlStuur Sandra een bericht: