Spoedverwijzing HAP-SEH

Probleemstelling

Een groot knelpunt in de spoedketen is het gebrek aan (voldoende) digitale communicatie tussen betrokken organisaties. Overdrachten van ketenpartners vinden grotendeels op papier of telefonisch plaats, met het risico op fouten en vertraging. De overdracht van huisartsenpost (HAP) naar spoedeisende hulp (SEH) wordt door het Netwerk Acute Zorg regio West beschouwd als de stroom met de hoogste urgentie.

Doel

Het realiseren van uniforme, digitale gegevensoverdracht tussen ketenpartners in de acute zorg in ROAZ regio West. In eerste instantie ligt de focus op de digitale verwijzing van HAP’s naar SEH’s middels implementatie van de digitale (spoed)verwijzing van HAP naar SEH volgens de richtlijn.

Betrokken organisaties

Het Netwerk Acute Zorg regio West, bestaande uit het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en het Traumacentrum West. Het LUMC, Alrijne ziekenhuis en huisartsenpost de Limes verkennen momenteel wanneer zij de (spoed)verwijzing kunnen implementeren.

Meer informatie?

Leonieke van Willigen

T: 071-5140130
M: lvanwilligen@sleutelnet.nlStuur Leonieke een bericht