Verwijzing Ziekenhuizen

Verwijzingen tussen ziekenhuizen verlopen vaak nog via verouderde communicatiemiddelen zoals faxmachines. De wens bestaat om de communicatie voor verwijzingen te verbeteren.  Zorgdomein heeft in samenwerking met Chipsoft een oplossing ontwikkeld waardoor het mogelijk is om van ziekenhuis naar ziekenhuis verwijzingen digitaal te versturen. Momenteel wordt verkend of dit een passende oplossing is voor onze regio.

Meer informatie?

Mirco Rossi

T: 071-5140130
M: mrossi@sleutelnet.nlStuur Mirco een bericht: