VIPP Babyconnect: FAQ’s

FAQ's

Wat is Babyconnect niet?
Babyconnect is, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, geen systeem. Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt/cliënt en professional (VIPP) voor instellingen in de geboortezorg. Binnen de regio kijken we vervolgens welke oplossingen/systemen wij gaan gebruiken om dit te realiseren.
Wat is een viewer?
Zorgverleners binnen de geboortezorg kunnen straks gegevens beschikbaar stellen voor delen, (publiceren) via een beveiligd netwerk. Andere zorgverleners kunnen die gegevens binnen hun eigen systeem inzien (raadplegen) via een viewer. Dit is een scherm dat, zonder extra inlog, vanuit het eigen systeem wordt geopend. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=pyLAm0HgfLA
Kan je de gegevens die je inziet, ook overnemen in het eigen dossier?
Overname in het dossier is (nog) niet mogelijk. Informatie blijft zoveel mogelijk bij de oorspronkelijk bron, maar kan deze wel ten alle tijden worden ingezien. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=2qsqCyRKz5s
Hoe gaat de implementatie eruitzien?
Een uitgebreide implementatieplanning volgt z.s.m. In grote lijnen weten we dat er, naast de ziekenhuizen, per verloskundig systeem 1 praktijk wordt betrokken bij de pilot. Ook sluit hier een kraamzorgorganisatie bij aan die met Atermes werkt. De focus ligt tijdens het project op de uitbreiding van gegevensuitwisseling tussen zoveel mogelijk partijen/bronsystemen. Daarna volgt focus op uitwisseling van meer gegevens. We volgen de landelijke ontwikkeling in (de mogelijkheid tot) het uitbreiden van die data. Vanaf 2024 zullen we daarnaast focus leggen op de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), waarmee zwangeren inzage krijgen in hun eigen verloskundige gegevens.
Hoe wordt het programma gefinancierd?
Het VIPP-programma Babyconnect is een subsidie van het VWS. De regionale partnerschappen in de geboortezorg hebben hiermee tot medio juni 2024 de tijd om digitale gegevensuitwisseling te implementeren. Er moet regionaal nog worden besloten hoe financiering na die periode wordt georganiseerd.

Voor meer informatie over HINQ, klik hier.

Voor FAQ’s van het programmabureau Babyconnect, klik hier.

Meer informatie?

Ankie Swakhoven

T: 071-5140130
M: aswakhoven@sleutelnet.nlStuur Ankie een bericht:


    Meer informatie over dit project?

    Christi Ouwerkerk
    T: 071-5140130
    M: couwerkerk@sleutelnet.nl


    Stuur ons een bericht over dit project