Leidend in e-health

Hoe worden wij als regio écht Leidend in e-health?

We doen in de regio al veel e-healthprojecten, hebben een gezamenlijk e-healthmanifest getekend en hebben twee keer een e-healthfestival georganiseerd. Wij zien dat de praktische toepassing en toegevoegde waarde voor zorgprofessionals en zorgconsumenten een goede stimulans kan gebruiken. In de regio willen wij e-health laten werken en stappen zetten om de beloftes van e-health om te zetten in praktisch nut voor de zorgverlener én zorgconsument. De vraag ‘Hoe worden wij Leidend in e-health?’ was het startpunt van de workshop op 28 januari met 38 regionale vertegenwoordigers. In een werksessie zijn de kansen en behoeften met e-health in de regio in 4 groepen in kaart gebracht. Deze zijn vervolgens gegroepeerd en geprioriteerd. Het resultaat zijn zeven prioriteiten welke in 2020 verder worden uitgewerkt met de betrokken partijen. Voor het eerste thema, PGO & patiënt centraal, hebben al diverse (digitale) bijeenkomsten plaatsgevonden en er worden nu stappen gezet richting een regionaal PGO-project. Voor meer informatie zie onze e-papers:

e-paper #1 Leidend in e-health

e-paper #2 Succesvol implementeren

e-paper #3 PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving)

e-paper #4 Zorg op afstand

Meer informatie?

Mirco Rossi

T: 071-5140130
M: mrossi@sleutelnet.nlStuur Mirco een bericht