Nieuws

Diensten

Verandering LSP-vergoedingen

Verandering LSP-vergoedingen

Sinds de introductie van het LSP heeft VZVZ, de landelijke beheerder van het Landelijk Schakelpunt, vergoedingen uitgekeerd voor een nieuwe aansluiting op het LSP, voor het aantal opt-ins dat binnen een praktijk is vergaard, en voor de aanschaf van UZI-middelen. VZVZ heeft aan Sleutelnet laten weten dat het zeer waarschijnlijk is dat deze vergoedingen, met uitzondering van de eenmalige vergoeding voor UZI-middelen, vanaf januari 2021 komen te vervallen. Dit geldt zowel voor huisartsen als apotheken die willen aansluiten of al aangesloten zijn op het LSP. Mocht u twijfelen om aan te sluiten op het LSP of op dit moment nog in het proces van aansluiten bevinden, dan is het vervallen van de vergoedingen wellicht nog een reden om de aansluiting dit jaar te voltooien.

Hiernaast hanteert VZVZ vanwege het huidige Corona opt-in een aangepast beleid met betrekking tot de vergoedingen. Dit betekent dat alleen regulier verkregen opt-ins worden meegerekend bij het bepalen van de hoogte van de vergoedingen. Gedurende het jaar hanteert VZVZ daarom 2 peilmomenten in plaats van 3. De peilmomenten zijn op 31 mei en 31 december. Corona opt-ins worden niet meegerekend bij het bepalen van de vergoeding. De vergoedingen worden in de tabel hieronder weergegeven:

Soort vergoeding Vergoeding in €
Opt-in vergoeding € 0,89 per uniek aangemelde BSN[1]
Structurele vergoeding € 0,27 per ingeschreven patiënt bij meer dan 25% opt-ins in de praktijk
Eenmalig aansluitvergoeding € 1.862,- voor nieuwe praktijk

€ 623,- voor heraansluiting bij praktijkovername

Voor meer informatie over de vergoedingen, kunt u de factsheet LSP-vergoedingen voor huisartsenpraktijken bekijken. De regels omtrent vergoedingen met betrekking tot UZI-middelen kunt u lezen in de volgende factsheet. Samenvattend is het om een paar redenen zaak dat uw praktijk reguliere opt-ins verzamelt. Ten eerste en vooral zodat ook ná het terugdraaien van het Corona opt-in de patiënt op de HAP zo snel en goed mogelijk kan worden geholpen. Ten tweede omdat de vergoedingen, behalve die voor de UZI-middelen, vanaf 2021 waarschijnlijk in hun geheel komen te vervallen.

 Ondersteuning

Sleutelnet ondersteunt u graag bij de implementatie van het LSP binnen uw praktijk. Wij staan u als huisarts, maar ook uw assistenten, graag bij met informatie en advies over het LSP en vragen over het Corona-opt in. Wellicht kunnen wij de werkzaamheden binnen uw praktijk met eenvoudige tips al vergemakkelijken. Voor meer informatie kunt u met Simon Wils (swils@sleutelnet.nl) of met Leonieke van Willigen (lvanwilligen@sleutelnet.nl) per mail of telefonisch via 071 – 514 01 40 contact opnemen.

[1] De vergoeding ontvangt u voor de toename van het aantal aangemelde burgerservicenummers (BSN’s) ten opzicht van de voorgaande periode.

Op de hoogte blijven? Meld je aan op de nieuwsbrief!

Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang hem in jouw mailbox.

LinkedIn