PGO

PGO

Burgers in regie
Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) krijgen burgers de gelegenheid om meer inzicht te krijgen in hun gezondheidsgegevens. Dit kan hen ondersteunen om meer regie te voeren over hun gezondheid. In 2022/2023 ligt de deadline voor het goed functioneren van PGO’s vanuit de VIPP subsidies.

Nog veel in ontwikkeling…
De wens om burgers een PGO beschikbaar te stellen speelt al enige jaren, maar in de praktijk beschikt nog vrijwel niemand over een PGO. Inmiddels zijn de randvoorwaarden wel grotendeels ingevuld: de standaarden zijn via MedMij ontwikkeld, er zijn diverse PGO’s ontwikkeld, op de markt gebracht en door MedMij gecertificeerd en het belang wordt breed erkend door zorgverleners, zorgbestuurders, beleidsmakers, patiëntenvertegenwoordigers en financiers. Ook zijn veel XIS-leveranciers van de EPD’s en ECD’s – vanuit waar de patiëntgegevens in de PGO’s moeten belanden en weer terug – druk bezig met de MedMij-standaarden.

…Daarom regionaal optrekken
In onze regio is inmiddels een tweejarig programma van start gegaan. Een groot aantal zorgorganisaties in onze regio wilde aan de slag gaan met uitwisseling met PGO’s en zagen toegevoegde waarde bij het gezamenlijk, in regionaal verband, optrekken hierbij. De behoeften die op regionaal vlak zijn verwoord zijn:

– we willen voorkomen dat iedere organisatie zelf het wiel moet uitvinden.
– we willen enkele preferente PGO’s (en DVZA’s) voor de regio identificeren.
– we synergie willen creëren door gezamenlijk op te trekken in de regio waar mogelijk en wenselijk en ook te bepalen wat de organisaties zelf moeten oppakken.
– wij in 2022 de patiënt in staat willen stellen om middels een PGO meer regie over eigen gezondheid te hebben.
– wij in 2022 aantoonbaar resultaten hebben neergezet voor de juiste zorg op de juiste plek middels een PGO
– we inspelen op het verschuiven van de zorg van de zorgverlener naar patiënt en van eerste lijn naar de 0e lijn (curatief /preventief)
– we helder hebben welke uitdagingen er omtrent PGO’s zijn voor de zorgverleners, voor de patiënten en voor de techniek en hoe wij deze het beste te lijf kunnen gaan.

Meer informatie?

Mirco Rossi

T: 071-5140130
M: mrossi@sleutelnet.nlStuur Mirco een bericht: