Nieuws

Hasp 2.0

Eerste test door Leidse huisartsen met HASP 2.0 geslaagd!

Eerste test door Leidse huisartsen met HASP 2.0 geslaagd!

In de regio Zuid-Holland Noord is de eerste test in Nederland met de nieuwe richtlijn HASP 2.0 goed verlopen. De richtlijn gaat gelden voor alle specialisten en huisartsen in Nederland.

Als patiënt moet je soms doorverwezen worden naar een medisch specialist. Dit vraagt om een goede en tijdige overdracht van informatie van je huisarts naar de medisch specialist. Ook wanneer je ontslagen wordt uit het ziekenhuis moet de informatie van de specialist die je behandeld heeft naar je huisarts goed en tijdig worden overgedragen.

De afgelopen jaren is gebleken dat deze informatie-uitwisseling tussen medisch specialisten en huisartsen niet altijd optimaal is. Om dit te verbeteren, is een nieuwe richtlijn opgesteld: HASP 2.0. Hierin zijn afspraken gemaakt over de manier waarop informatie-uitwisseling plaatsvindt. Per 1 januari 2020 wordt deze richtlijn landelijk van kracht.

Het LUMC, Alrijne, huisartsen uit de regio Zuid-Holland Noord, de NHG en Sleutelnet vormen een projectgroep om de implementatie binnen de regio te begeleiden en als eerste regio in Nederland volgens de richtlijn te werken.

De eerste test heeft plaatsgevonden bij de huisartsen in samenwerking met ZorgDomein en Medicom. Technisch is de test geslaagd. Zo worden de datavelden goed gevuld en vindt de terugschrijving op de juiste wijze plaats. Tevens heeft de test tot aanbevelingen geleid van de huisartsen die bij de test betrokken waren zoals hoe de zogenoemde informatievelden geoptimaliseerd kunnen worden. Het NHG zal deze aanbevelingen meenemen bij de implementatie van de richtlijn in de rest van het land.

Op korte termijn vindt een eerste test met het Alrijne Ziekenhuis plaats.

 

E-mail nieuws alert

Abonneer op onze berichten notificatie en ontvang zodra er een nieuwsbericht geplaatst is het bericht in je mailbox.

LinkedIn