Nieuws

Hasp 2.0

Herziene richtlijn HASP 2.0

Herziene richtlijn HASP 2.0

Dit verandert op 14 oktober voor uw verwijzingen

Vanaf 14 oktober gaan alle huisartsen in Nederland die via ZorgDomein verwijzen naar het Alrijne Ziekenhuis en het LUMC patiëntinformatie uitwisselen met de medisch specialisten volgens de nieuwe richtlijn HASP 2.0. De medisch specialisten van het Alrijne Ziekenhuis gaan daarnaast de tussentijdse berichten en ontslagberichten versturen naar alle verwijzende huisartsen volgens de nieuwe richtlijn HASP 2.0. Van het LUMC zullen specialisten van de afdelingen oogziekten, orthopedie en interne geneeskunde vanaf 21 oktober berichten gaan versturen volgens de nieuwe richtlijn.

De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat de overdracht van informatie over een patiënt tussen huisartsen en specialisten tijdig en volledig is.

De belangrijkste veranderingen hierbij zijn:

  • De verwijsberichten krijgen een licht gewijzigd format met een vaste indeling.
  • Het verwijsbericht van een patiënt moet beschikbaar zijn in de tweede lijn op het moment van overname.
  • Het ontslagbericht van de tweede- naar de eerstelijn moet tijdig bij de huisarts zijn;
    • Vanuit de kliniek: binnen 24 uur
    • Vanuit de polikliniek: binnen 5 werkdagen.

Voorbereiding op 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe richtlijn gelden voor alle specialisten en huisartsen in Nederland.

Voor een goede implementatie hebben het LUMC, Alrijne Ziekenhuis, huisartsen uit de regio Zuid-Holland Noord, het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), ZorgDomein, Enovation en Sleutelnet een projectgroep gevormd om de implementatie binnen de regio te begeleiden en als eerste regio in Nederland volgens de richtlijn te werken.

Alrijne en het LUMC starten op 14 oktober met een pilot om te kijken hoe de richtlijn in de praktijk werkt. In deze pilotperiode wordt de tijdigheid en de kwaliteit van de informatie-uitwisseling gemonitord. Eventuele verbetermogelijkheden worden geïnventariseerd en gedeeld. Op deze wijze kunnen alle medisch specialisten en huisartsen zich goed voorbereiden op 1 januari 2020 als de richtlijn van kracht wordt.

Waarom is een nieuwe richtlijn nodig?

De afgelopen jaren is gebleken dat de informatie-uitwisseling tussen medisch specialisten en huisartsen niet altijd optimaal is. De overdracht van patiëntgegevens blijkt nog te vaak incompleet, incorrect en niet tijdig. De continuïteit van de zorg staat hierdoor onder druk. Om dit te verbeteren, is door het NHG in samenwerking de FMS (Federatie Medisch Specialisten) de nieuwe HASP 2.0-richtlijn opgesteld.

Voor specifieke vragen over uw HIS of ZIS kunt u terecht bij de betreffende leverancier.

Op de hoogte blijven? Meld je aan op de nieuwsbrief!

Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang hem in jouw mailbox.

LinkedIn