Nieuws

e-health Uncategorized

Effectieve inzet beeldbellen Pro-Cura

Effectieve inzet beeldbellen Pro-Cura

Hoe gaat het nu met..?

 

Eind juli deelden wij 9 Tips met jullie naar aanleiding van de implementatie van beeldzorg bij Pro-Cura. Inmiddels is het beeldbelteam enkele maanden ‘up and running’. Hoe is die eerste periode van beeldzorg leveren bevallen, en hoe ziet Pro-Cura de toekomst van beeldzorg tegemoet? Onze collega Lisanne, die de implementatie dit voorjaar heeft begeleid, sprak met zorgmanager Norbert Vaessen:

 

“Zowel de cliënten als onze medewerkers die beeldzorg leveren zijn enorm enthousiast. De cliënten zitten echt klaar voor hun beeldzorgmomenten en ervaren deze vorm van zorg, ook al is het zorg op afstand, als heel persoonlijk. Wij hebben er binnen Pro-Cura voor gekozen om een vast beeldzorgteam op te zetten met twee beeldzorgcoördinatoren en daarnaast enkele flexibele invallers. Dat werkt erg prettig.”

 

Pro-Cura is erg blij deze vorm van zorg aan te kunnen bieden aan haar cliënten. Inmiddels is er bij ruim 20 cliënten beeldzorg geleverd. Momenteel zijn er zo’n 15 cliënten in het beeldzorgrooster opgenomen. Norbert: “We willen de komende periode op meerdere manieren opschalen. Ten eerste in het aantal cliënten. Onze indicerend wijkverpleegkundigen beoordelen bij de intake van nieuwe cliënten nu ook: welke zorg zouden we met beeldzorg kunnen leveren, en voor welke zorg is het wenselijk dat het wijkteam langs gaat? De tweede manier van opschalen zien wij in de zorgmomenten: op dit moment leveren wij beeldzorgmomenten in de middag, als aanvulling op de reguliere zorgmomenten. Wij willen kijken of we met beeldzorg ook naar avondmomenten kunnen, waarbij we daadwerkelijk zorgmomenten kunnen gaan vervangen. De derde manier van opschaling die wij voor ogen zien is de introductie van medicijndispenser Medido, waardoor we medicatiebegeleiding via beeldzorg zouden kunnen leveren.”

 

Mooie plannen voor de toekomst dus. Zijn er dan ook nog uitdagingen m.b.t. beeldbellen waar Pro-Cura tegenaan is gelopen? Norbert legt uit: “Over het leveren van beeldzorg en over de leverancier Compaan kunnen wij alleen maar positief zijn. Compaan denkt ook goed met ons mee over hoe we de beeldzorg nog beter kunnen inzetten. De lastigheden zitten vooral in factoren waar je zelf minder grip op hebt. Om beeldzorg te kunnen leveren vragen wij bijvoorbeeld aan de familie van de cliënt om voor wifi te zorgen. Hoe snel dat geregeld is kan erg verschillen. Daarnaast merken wij ook het effect van de oplopende corona-besmettingen: het is soms een uitdaging om met het beschikbare personeel de roosters rond te krijgen. Dan ontsnapt het nadenken over beeldzorg en het uitbreiden daarvan aan de aandacht. De introductie van iets nieuws als beeldzorg heeft tijd nodig. Maar wij kijken met het volste vertrouwen naar de toekomst.”

Meer informatie?

Ankie Swakhoven

T: 071-5140130
M: aswakhoven@sleutelnet.nlStuur Ankie een bericht: